ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

zaprojektowanie i wykonanie systemu alarmowego w budynku Urzędu Miasta

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

PAG Sp. z o.o., Bogdanka, 21-013 Puchaczów.


Cena brutto: 5.792,56 zł

Łęczna, 3.09.2002 r.