ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu aktualizacji
mapy zasadniczej i sporządzeniu matryc lewostronnych w skali 1:1000

Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne,
ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin.


Cena brutto: 59,00 zł/ 1 ha

Łęczna, 23.08.2002 r.