ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22
- roboty ogólnobudowlane

Zamawiający wybrał ofertę firmy
"RODEX" Roman Woś,
ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna.


Cena brutto: 11.259,80 zł

Łęczna, 21.08.2002 r.