ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność
Gminy-Miasta Łęczna

Zamawiający wybrał ofertę: geodeta uprawniony Andrzej Fiutka,
Łęczna. ul. Wiklinowa 19/9 
 


Cena brutto: 4.000,00 zł

Łęczna, 19.08.2002 r.