ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - instalacja elektryczna

Zamawiający wybrał ofertę firmy Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
"ELROX", Ciechanki 73, 21-013 Puchaczów.


Cena brutto: 14.346,48 zł

Łęczna, 20.08.2002 r.