ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę podzespołów komputerowych dla Urzędu Miasta w Łęcznej

Zamawiający wybrał ofertę firmy POMAREX A. Pomarański,
20-618 Lublin, Ul. Nadbystrzycka 11.


Cena brutto: 3.573,38 zł