OGŁOSZENIE

Informacja o terminach otwarcia ofert przetargowych

Informujemy, że w następujących terminach zostaną otwarte oferty złożone po ogłoszonych w ostatnim czasie przez Urząd Miasta w Łęcznej przetargach nieograniczonych:

14 sierpnia - remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - instalacja elektryczna
14 sierpnia - remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - roboty wodno-kanalizacyjne w sanitariatach
14 sierpnia - remont pomieszczeń biurowych przy Pl. Kościuszki 22 - roboty ogólnobudowlane
16 sierpnia - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasta Łęczna
30 sierpnia - wyposażenie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej

2 września - dostawa kruszywa drogowego na bazie żuzla stalowniczego o uziarnieniu średn. 0-31,5 w ilości 4100 Mg na drogi gminne
2 września - dostawa geowłókniny z PP (polipropylenu): szerokość 4 mb., gramatura 400 g/m kw. w ilości 17.000 m kw. na drogi gminne
19 wrzesnia - budowa sieci wodociągowej o długości 12 km wraz z przyłączami we wsi Nowogród