"Ikonka" w Łęcznej


Do Urzędu Miejskiego w Łęcznej wpłynęło pismo od Wojciecha Szewko, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, potwierdzające, że nasza gmina otrzyma sprzęt komputerowy w ramach akcji „Ikonka”.

10 stycznia MNiI ogłosiło przetarg na zakup, dostarczenie, instalację oraz obsługę serwisową sprzętu. Jego wyniki powinny być znane na przełomie marca i kwietnia br.
Zgodnie z założeniami programu, gmina zobowiązała się do pokrywania kosztów utrzymania kawiarenki. Za najlepsze miejsce, w którym można korzystać z łącza wymaganego przez ministerstwo, uznano filię nr 2 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Obrońców Pokoju 1. Informacja o takiej lokalizacji została przekazana do resortu wraz ze zgłoszeniem gminy Łęczna chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Program „Ikonka” polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są „czytelniami internetowymi”. 
Głównym celem „Ikonki” jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności Polski taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej i realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wyposażenie bibliotek publicznych - szczególnie tych zlokalizowanych w małych miejscowościach - w czytelnie internetowe, daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Udostępnienie tysiącom nowych użytkowników możliwości korzystania zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, jak i z innych zasobów edukacyjnych Internetu stanowi istotny element wyrównywania szans obywateli w dostępie do wiedzy.
Szczegóły będą podawane w prasie oraz na stronie internetowej www.leczna.pl


www.leczna.pl (23.02.2004 r.)