Inwestycje gminne zaplanowane na rok 2004


Rada Miejska w Łęcznej podjęła 19 lutego uchwałę budżetową. W tegorocznym budżecie gminy Łęczna dochody zaplanowano na kwotę 35.155.065 zł, a wydatki na kwotę 37.260.065 zł.

Zabezpieczone w budżecie kwoty mają pozwolić m. in. na zrealizowanie w roku 2004 poniższych inwestycji:          

 • Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z zabudową działek na os. Słoneczne w Łęcznej – 120 000 zł
 • Modernizacja drogi nr 2211016 w Trębaczowie o długości 2,2 km – 220 000 zł
 • Modernizacja ulicy Bogdanowicza wraz z budową nowych parkingów – 300 000 zł
 • Modernizacja chodników na terenie miasta Łęczna w technologii kostki brukowej lub płyt betonowych na ulicach Piłsudskiego, 1000-lecia, Pl. Kościuszki, Górnicza, Pl. Kanałowy – 70 000 zł
 • Budowa ulic na os. Słoneczne – 100 000 zł
 • Wykonanie dokumentacji na modernizację i budowę dróg gminnych – 5 000 zł
 • Utrwalenie powierzchniowe dróg gminnych wykonanych w roku 2002 i 2003 – 20 000 zł
 • Wymiana pieca centralnego ogrzewania  w budynku komunalnym przy Pl. Kanałowym 33 – 6 000 zł
 • Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Litewskiej 8 – projekt – 2 500 zł
 • Wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym, ul. Przemysłowa 4 – 20 000 zł
 • Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym, Plac Kościuszki 2 – 30 000 zł
 • Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje gminne związane z realizacją zadań publicznych – 300 000 zł
 • Modernizacja Targowiska przy ul. Rynek II – 10 000 zł
 • Zakup programów użytkowych, uzupełnienie sprzętu komputerowego, zakup projektora na salę konferencyjną – 20 000 zł
 • Wykonanie oprogramowania w zakresie ewidencji podatkowej nieruchomości – 80 000 zł
 • Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Nr 1 – 30 000 zł
 • Adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną – 10 000 zł
 • Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Ciechankach zgodnie z wykonanym audytem energetycznym – 100 000 zł
 • Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zofiówce zgodnie z wykonanym audytem energetycznym – 80 000 zł
 • Modernizacja kuchni szkolnej – 120 000 zł
 • Budowa sali sportowej przy ZSzO Nr 1 – wypłata dla wykonawcy sali – 750 000 zł
 • Zakup komputera dla MOPS-u – 4 000 zł
 • Doprowadzenie wody do przepompowni – 30 000 zł
 • Budowa oświetlenia we wsi Karolin – 30 000 zł
 • Organizacja terenów rekreacyjnych, boisk sportowych, placów zabaw na obszarze miasta – 10 000 zł
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej dla miasta Łęczna – 10 000 zł
 • Budowa skateparku na os. Niepodległości / Bobrowniki – 60 000 zł

 

www.leczna.pl (23.02.2004 r.)