Łęczna reprezentantem województwa
w programie "Przejrzysta gmina"


Łęczna znalazła się wśród 16 samorządów z całej Polski, które wytypowano do udziału w programie "Przejrzysta gmina". Jego adresaci zobowiązują się udoskonalać praktykę stosowania w swoich gminach takich zasad jak: przejrzystość, partycypacja społeczna, przewidywalność, rozliczalność, fachowość i brak tolerancji dla korupcji.   

Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację im. S. Batorego, "Gazetę Wyborczą", Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy, w odpowiedzi na nasilenie się sygnałów medialnych o negatywnych zjawiskach w życiu publicznym, takich jak m.in. korupcja. 

Celem programu jest pobudzanie, wspieranie i nagłaśnianie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy jakości i długofalowego promowania właściwych standardów życia publicznego w małych miejscowościach. 

Łęczna - jako przedstawiciel województwa lubelskiego, została zaproszona do udziału w pierwszym, pilotażowym etapie - "Laboratorium" i trafiła do II grupy, która ma realizować zagadnienia dotyczące zasad rozliczalności (odpowiedzialności) i braku tolerancji dla korupcji. 

Pozostałe województwa reprezentują:

- woj. dolnośląskie – Oława,
- woj. kujawsko-pomorskie – Białe Błota,
- woj. lubuskie – Krosno Odrzańskie,
- woj. łódzkie – Nowosolna,
- woj. małopolskie – Myślenice,
- woj. mazowieckie – Lesznowola,
- woj. opolskie – Kluczbork,
- woj. podkarpackie – Nowa Dęba,
- woj. podlaskie – Sokółka,
- woj. pomorskie – Chojnice,
- woj. śląskie – Radlin,
- woj. świętokrzyskie – Łagów,
- woj. warmińsko-mazurskie – Starostwo Powiatowe Ełk,
- woj. wielkopolskie – Murowana Goslina,
- woj. zachodniopomorskie – Wałcz.

Gminy wezmą udział w sesjach szkoleniowych i indywidualnych konsultacjach poświęconych podstawom teoretycznym i praktycznemu wdrażaniu zasad określonych w Modelu Wdrażania Zasad. Będą też pełnić rolę doradców dla innych zainteresowanych gmin z województwa. 

Oceny rezultatów Laboratorium i dokonań gmin dokonają eksperci z Instytutu Spraw Publicznych. Drugi etap programu to otwarta, dwuletnia akcja masowa na łamach "Gazety Wyborczej" i mediów elektronicznych, której istotą będzie dobrowolny udział gmin z całej Polski we wdrażaniu zasad za pomocą materiałów wypracowanych w fazie pilotażowej.

www.leczna.pl (16.02.2004 r.)