Ważne dla hodowców bydła


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Łęcznej informuje, że do hodowców bydła zostaną przesłane druki "Informacja o stanie bydła" (ISSB), które należy wypełnić i przesłać do BP ARiMR do dnia 28 lutego 2004 r.
Działanie to będzie miało na celu uaktualnienie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania i Kontroli (tzw. AJAX).

Biuro przypomina jednocześnie o aktualizowaniu danych zawartych w Księdze Rejestracji Stada Bydła, przesyłaniu zgłoszeń kupna, sprzedaży, padnięcia bydła oraz o konieczności oznakowania pozostałych gatunków zwierząt: świń, owiec i kóz, a także nabywania Ksiąg Rejestracji tych zwierząt w BP ARiMR w Łęcznej, ul. Krasnystawska 54, tel./fax (081) 752-00-38.

www.leczna.pl (6 I 2004 r.)