Ułatwienia dla osób rejestrujących
działalność gospodarczą


W związku z zaistnieniem od 1 stycznia prawnej możliwości wypełniania i składania przez osoby fizyczne wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin jednocześnie z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przekazujemy informację Głównego Urzędu Statystycznego o opracowaniu przez GUS dokumentu pn. Informacja na temat samodzielnego wypełniania wniosków RG-1 w urzędach miast/gmin, przeznaczona dla osób, które planują podjąć i wykonywać działalność gospodarczą począwszy od 1 stycznia 2004 r.

Ten materiał razem z aktualną wersją Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest dostępny na stronie internetowej GUS pod adresem http://www.stat.gov.pl/formularze/rg.htm 

 

www.leczna.pl (6 I 2004 r.)