Stawki podatku od środków transportowych


Rada Miejska na sesji 29 grudnia podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i będzie miała zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od roku 2004.


Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 378,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 341,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 303,00 zł
4) od 2003 r. - 265,00 zł

1a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 454,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 416,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 378,00 zł
4) od 2003 r. - 341,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 681,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 644,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 606,00 zł
4) od 2003 r. - 568,00 zł

2a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 757,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 719,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 681,00 zł
4) od 2003 r. - 644,00 zł 

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 832,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 795,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 757,00 zł
4) od 2003 r. - 719,00 zł

3a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 892,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 870,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 832,00 zł
4) od 2003 r. - 757,00 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t 
(czyli od 12 t), stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 757,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 719,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 681,00 zł
4) od 2003 r. - 644,00 zł

5a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 832,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 795,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 757,00 zł
4) od 2003 r. - 719,00 zł

5b. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 984,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 947,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 892,00 zł
4) od 2003 r. - 870,00 zł

5c. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 1.060,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 1.022,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 984,00 zł
4) od 2003 r. - 947,00 zł

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

dmc do 36 t - 1830,48
dmc powyżej 36 t - 2368,25

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:

1) do 1992 r. włącznie - 757,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 719,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 681,00 zł
4) od 2003 r. - 644,00 zł

7a. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10 t do poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji przyczepy i naczepy:

1) do 1992 r. włącznie - 908,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 870,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 832,00 zł
4) od 2003 r. - 795,00 zł

8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

dmc do 36 t - 1.447,84
dmc pow. 36 t - 1.830,48

9. od autobusu do mniej niż 30 miejsc, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 908,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 870,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 832,00 zł
4) od 2003 r. - 795,00 zł

9a od autobusu do mniej niż 30 miejsc, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 1.060,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 1.022,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 984,00 zł
4) od 2003 r. - 950,00 zł

9 b. od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. włącznie - 1.135,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 1.098,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 1.060,00 zł
4) od 2003 r. - 1.022,00 zł

9c. od autobusu o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30, bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, w zależności od roku produkcji pojazdu:

1) do 1992 r. - 1.340,00 zł
2) od 1993 r. do 1997 r. włącznie - 1.302,00 zł
3) od 1998 r. do 2002 r. włącznie - 1.264,00 zł
4) od 2003 r. - 1.227,00 zł


Załącznik nr 1
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

                        nie mniej niż

                          mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa (w złotych)

Stawka podatkowa (w złotych)

 

1

2

3

4

 


DWIE OSIE

12

13

1310             

2003 -1272

1423           

2003 -1382

 

13

14

1333              

2003 -1294

1446           

2003 -1404

 

14

15

1355              

2003 -1316

1469            

2003-1426

 

15

 

1378             

2003 -1338

1491           

2003 -1338

 


TRZY OSIE

 

12

17

1401             

2003-1360

1514   

2003-1470

 

17

19

1423             

2003-1382

1537            

2003-1492

 

19

21

1446             

2003-1404

1559            

2003-1514

 

21

23

1469             

2003-1426

1582            

2003-1536

 

23

25

1491             

2003-1448

1597             

2003-1551

 

25

 

1514             

2003-2230

1620            

2003-1573

 


CZTERY OSIE I WIĘCEJ
 

12

25

1537            

2003-1492

1643           

2003-1595

 

25

27

1582            

2003-1536

1665          

2003-1617

 

27

29

1605           

2003-1558

1688          

2003-1639

 

29

31

1653,68       

2003-1580

2452,80      

2003-2230

 

31

 

1653,68       

2003-1602

2452,80     

2003-2230

 

Załącznik nr 2
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały
 

Masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłow
y + naczepa

ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa (w złotych) 

Stawka podatkowa (w złotych)

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

18

1218           

2003-1183

1272            

2003-1235

18

25

1241

2003-1205

1295             

2003-1257

25

31

1264          

2003-1227

1317            

2003-1279

31

 

1412,33      

2003-1284

1937,76        

2003-1762

TRZY OSIE

12

40

1286       

1249

1722,97    

2003-1567

40

 

1722,97   

1617

2548,65   

2003-2290


Załącznik nr 3
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 8 uchwały
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy
(w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

Stawka podatkowa (w złotych)

Stawka podatkowa (w złotych) 

1

2

3

4


JEDNA OŚ

 

12

18

856            

2003-831

931            

2003-904

18

25

879           

2003-853

954            

2003-926

25

 

908          

2003-882

984             

2003-853


DWIE OSIE

12

28

938        

2003-911

1014         

2003-985

28

33

963        

2003-933

1037          

2003-1007

33

38

984        

2003-955

1291,07     

2003-1174

38

 

1286      

2003-1249

1699,87     

2003-1472


TRZY OSIE

12

38

984          

2003-955

1060           

2003-1029

38

 

1286           

2003-1029

1340         

2003-1301