Raport z budowy Zakładu Utylizacji


Już tylko dni dzielą nas od zakończenia budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. W pierwszej dekadzie listopada gołym okiem było widać znaczne zaawansowanie prac. Odbiór prac odbędzie się na początku grudnia.

Hala zakładu jest praktycznie ukończona. Obiekt wyposażono w oświetlenie, założono bramy, wykonano posadzkę. Do hali trafiły też pierwsze urządzenia. Zamontowane zostało m. in. sito trzyfrakcyjne, które rozdziela odpady na 3 frakcje, przenośnik załadowczy do sita oraz przenośnik, który transportuje frakcję organiczną.

Ku końcowi zbliżają się również prace przy drugiej niecce składowiska, którą wyłożono bentomatą oraz folią. Tworzą one szczelną kwaterę o objętości ok. 50 tys. m sześc. Aktualnie montowany jest system drenażu odprowadzający gromadzące się w niej nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków. 

Utwardzane są również place technologiczne, wybudowano już magazyn na wysegregowane surowce wtórne. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej z własnych środków wykonuje brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów wyjeżdżających ze składowiska.

Starsze informacje o budowie ZUOK t u t a j...

www.leczna.pl (18.11.2003 r.)