Ławnicy wybrani


Rada Miejska w Łęcznej na XIII sesji wybrała w tajnym głosowaniu ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego.

Ławnikami do Sądu Okręgowego zostali: Zbigniew Tadyniewicz, Zuzanna Lekan, Dorota Sobów. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, również w SO: Ewa Hołomej, Marian Józef Woźnica.

Na ławników Sądu Rejonowego radni powołali: Katarzynę Guz, Bogusława Górala, Małgorzatę Cieślak, Wojciecha Drozda, Romana Kościelskiego, Beatę Szalast-Lao, Elżbietę Steć, Genowefę Szuba, Anastazję Hanc, Ewę Osipiuk. Ławnikami do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w SR zostali: Adam Pieróg, Marian Brzozowski, Tadeusz Krawczyk, Agnieszka Dubaj, Jerzy Jakubowski, Eugenia Kowal, Edward Janusz Wójcik.