Zakończony I etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej


Zostały już zakończone prace na pierwszym w Łęcznej odcinku ścieżki pieszo-rowerowej. Prawie 150-metrowy odcinek (dokładnie: roboty ziemne - 175,18 mb., nawierzchnia 145,28 mb.) powstał w dolinie Świnki, w okolicy ul. Jagiełki. 

Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była firma "RODEX" Roman Woś z Łęcznej, który zaoferował kwotę 29 941 zł.

www.leczna.pl (29.10.2003 r.)