Certyfikat z wyróżnieniem


24 października w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację programu szkoleniowego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie to koordynowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, a było ono współfinansowane z pożyczki Banku Światowego.

W konferencji uczestniczyła delegacja Gminy Łęczna. Nasza prezentacja projektu zdobyła wcześniej I miejsce w swojej grupie.

Gmina Łęczna uczestniczyła w programie dzięki pozytywnej ocenie przygotowanego formularza aplikacyjnego. PAOW składał się z trzech modułów:

  • szkoleń - wykładów prowadzonych na różne tematy (m. in. ochrona środowiska, UE)

  • prac nad projektem szkoleniowym – zespół gminy Łęczna przygotował projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łęczna. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Stara Wieś i Pozdzamcze. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starej Wsi"

  • 3 obowiązkowych szkoleń specjalistycznych dla członków zespołów.

Podczas konferencji nasza gmina otrzymała również Certyfikat ukończenia z wyróżnieniem cyklu szkoleń w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej i za opracowanie projektu.

Zespół Gminy Łeczna pracował w składzie: Dariusz Kowalski - przewodniczący, Tadeusz Białek, Tomasz Błaszczyk, Renata Futa, Krzysztof Krzyżanowski, Leszek Kubiak, Jerzy Małek, Dariusz Pożaroszczyk, Bogdan Siegieda, Adam Tarka.

www.leczna.pl (27.10.2003 r.)