Nagrody Burmistrza Łęcznej
z okazji Dnia Edukacji Narodowej


12 nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Łęczna otrzymało dziś Nagrodę Burmistrza. Przyznawana ona jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/ 237/ 2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r. 

Nagrodą Burmistrza Łęcznej może zostać uhonorowany nauczyciel, dyrektor lub wicedyrektor szkoły, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu oraz w pracy opiekuńczej, organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, inspiruje i organizuje działalność społeczną na rzecz szkoły, inicjuje działania na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, osiąga wyróżniające wyniki w przygotowaniu dzieci klas I - III do nauki w klasach starszych oraz dzieci przedszkolne do nauki w szkole, a także pracuje z uczniami, którzy są laureatami olimpiad i konkursów.

Wnioski o przyznanie nagrody do 15 września składają dyrektorzy szkół, związki zawodowe, rada pedagogiczna, grupa (przynajmniej 3) nauczycieli, grupa rodziców lub samorząd uczniowski.

W tym roku wpłynęło 30 wniosków ze szkół gminy Łęczna. Burmistrz Teodor Kosiarski przyznał 12 nagród, które otrzymali następujący nauczyciele:

Agnieszka DUBAJ - Przedszkole Publiczne nr 5 w Łęcznej
Stanisław SKIBIŃSKI - Szkoła Podstawowa w Zofiówce
Eugenia KOWAL - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej
Marzena OLESIUK - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej
Maria JANECZKO - Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
Małgorzata SOBOLEWSKA - Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
Marek PATRYN - Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
 Izabela BUCHELT - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej
Janina SOBALA - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej
Małgorzata CZAJKOWSKA - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej
Halina KOWALSKA - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej
Tadeusz WÓJCICKI - Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej

Wysokość Nagrody Burmistrza Miasta wynosi 100 proc. płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 1 proc. planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli w rocznym planie finansowym szkoły, z czego do dyspozycji burmistrza pozostaje 20 proc.

Na uroczystym wręczeniu Nagród Burmistrza byli obecni - poza samymi uhonorowanymi nauczycielami - dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele związków zawodowych. 
Do gratulacji i życzeń przyłączyli się także: wiceburmistrz Dariusz Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Białek, wiceprzewodniczący RM Janusz Matysek oraz Stefan Mitura, kierownik Zespołu Szkół i Przedszkoli w Łęcznej.


www.leczna.pl (14 X 2003 r.)