Powstaje Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych


Roboty na placu budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starej Wsi ruszyły pełną parą. Wszelkie wymagane do rozpoczęcia inwestycji procedury – od przetargu do wymaganych uzgodnień i pozwoleń, zostały pomyślnie zakończone, więc można było rozpocząć prace. Od końca sierpnia, wyłoniona w drodze przetargu firma ABM Solid z Tarnowa, wykonuje roboty ziemne.


Na razie plac budowy to wykopy i prace przy fundamentach, ale od 15 września planuje się montowanie konstrukcji hali sortowni oraz wykonywanie uszczelnienia drugiej kwatery składowiska.

Inwestycja pod nazwą "Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych" obejmuje budowę m. in.: sortowni odpadów wraz z wiatą, wiaty na wysegregowane surowce wtórne, zadaszonych boksów oraz drugiej niecki składowania odpadów.

Budowa ZUOK będzie kosztować 3,5 mln zł. Środki te pochodzą po połowie z zapisu Kontraktu Województwa Lubelskiego na ten rok oraz z dotacji celowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie robót jest planowane na koniec listopada tego roku. 

Wraz z uruchomieniem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wśród mieszkańców będzie wdrażana selektywna zbiórka odpadów, w celu maksymalnego odzyskania surowców wtórnych i ich zagospodarowania. Dla nas – mieszkańców Łęcznej, selektywna zbiórka odpadów będzie związana z umieszczeniem w naszych mieszkaniach drugiego pojemnika na śmieci, do którego będziemy wrzucać tylko wybrane odpady przeznaczone do recyclingu. Szczegóły zostaną podane w kampanii informacyjnej, która ruszy jeszcze w tym roku.

Władze Łęcznej planują zakup 50 zestawów kontenerów na odpady z selektywnej zbiórki.

Budowa ZUOK to nie tylko wyjście naprzeciw najnowszym przepisom z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz dyrektywom Unii Europejskiej, ale również szansa na zatrudnienie w początkowym okresie działania zakładu około 10 osób.


Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - galerie (kliknij w wybrane daty)

18 września, 19 września
23 września, 25 września, 29 września
10 października, 14 października, 15 października, 23 października