Inwestycje gminne


W trakcie odbioru końcowego jest wodociąg w Nowogrodzie o długości 12 km. Koszt jego budowy to 512 tys. zł, a bieżącą wodę dzięki niemu będzie miało 80 nowych gospodarstw.

Ruszają też prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej w dolinie Świnki o długości nawierzchni 145,28 mb.

Wybudowano również dwa odcinki ujęte w "Strategii budowy dróg gminnych": w Trębaczowie i w Witaniowie. Wraz z kosztami pracy sprzętu ciężkiego, inwestycje te zamknęły się kwotą ok. 230 tys. zł. W ramach modernizacji dróg gminnych, w tym roku w całości wykonano prace na odcinkach w Witaniowie i Kol. Trębaczów.

Zostały zmienione zasady modernizacji dróg w poszczególnych sołectwach. Gmina będzie raczej zmierzać do remontowania całych odcinków w mniejszej liczbie miejscowości, a nie kilkudziesięciometrowych fragmentów dróg w wielu sołectwach.

Została zakończona i przyjęta budowa I etapu ul. Pasternik (do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej), obejmująca m. in. podbudowę i pokrycie warstwą asfaltobetonu. Jeszcze w tym roku planuje się wykonanie warstwy ścieralnej i pozostałe prace brukarskie.

Uporządkowano ponadto okolice ul. Piłsudskiego i pomnika kasztelana Jana Tęczyńskiego. Wzdłuż ulicy, na długości kilkudziesięciu metrów została położona kostka brukowa.

Jednak największą inwestycją rozpoczętą w tym roku jest budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starej Wsi.

Rok wcześniej, niż wstępnie planowano, zakończy się budowa II etapu kanalizacji sanitarnej dla miasta Łęczna, która pokryła siecią Stare Miasto. Prace budowlane zostały już zakończone, a do całkowitego sfinalizowania inwestycji pozostało tylko podłączenie części zaworów i wykonanie przyłącza wody do przepompowni. W 2003 roku na tę inwestycję wydano ok. 2,5 mln zł, a łączny koszt prac wykonywanych w latach 2001-2003 opiewa na 5 mln zł.

Na lata 2004-2006 przygotowano (lub obecnie na etapie przygotowania) niezbędną dokumentację dla następujących inwestycji:

  • budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Łęczna – III etap (ul. Północna, przyszła ul. Różana nowe osiedle naprzeciwko os. Słonecznego),
  • kanalizacja sanitarna Starej Wsi, Podzamcza i Kol. Podzamcze,
  • budowa ulicy łączącej ul. Lisa Błońskiego z ul. Krasnystawską,
  • budowa ulicy łączącej ul. Staszica z ul. Piłsudskiego,
  • budowa sieci dróg gminnych na terenie osiedla Słoneczne,
  • modernizacja placu miejskiego Rynek II w Łęcznej (nie dotyczy kamienic).

Do modernizacji przewidziano też drogi na Pasterniku, ul. Lisa Błońskiego, Leśną, Braci Wójcickich i parking przy cmentarzu. Z opłat wpływających do budżetu gminy za zajęcie pasa drogowego wyremontowane będą ulice: Bogdanowicza, Wierzbowa i Wiosenna.
Na powyższe inwestycje, choć nie tylko na te, gmina będzie się starać pozyskiwać środki
z funduszy strukturalnych.