Apel w związku z degradacją rzeki Świnki


W związku z pogarszającym się stanem wód rzeki Świnki i publikacjami prasowymi w tej sprawie, władze Łęcznej wystosowały apel do mieszkańców. Oto jego treść:


Szanowni Mieszkańcy Łęcznej

Nieodpowiedzialne działania osób, które degradują nasze środowisko nigdy nie było tolerowane. 
Niedawne publikacje prasowe w sprawie zaniczyszczania rzeki Świnki pokazują, jak trudno jest ustalić osoby odpowiedzialne za takie postępowanie.

Dlatego władze Łęcznej zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców, którzy mają jakiekolwiek informacje o zanieczyszczaniu Świnki i zrzucaniu do wody nieczystości, o przekazanie ich osobiście, telefonicznie bądź pisemnie zastępcy burmistrza Panu Dariuszowi Kowalskiemu.

Stan wód rzeki Świnki jest zły i wciąż się pogarsza. Czyste środowisko jest naszą wspólną sprawą, więc wspólnie musimy o nie zadbać.

Liczymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem wszystkich mieszkańców i pomoże w podjęciu zdecydowanych kroków prawnych, pociągających osoby odpowiedzialne za ten proceder do odpowiedzialności karnej.


Poniżej prezentujemy część zdjęć wykonanych 12 VIII br. w okolicach rowu melioracyjnego, dopływającego do Świnki. W wodzie znajdowały się korzenie wykarczowanych drzew, a także szlam, a kilkanaście metrów obok - dzikie wysypisko śmieci.