"Wyprawka szkolna"


Podobnie jak przed rokiem, Urząd Miejski w Łęcznej uczestniczy w rządowym programie "Wyprawka szkolna". Jest on skierowany do dzieci z rodzin ubogich. 

Program został podzielony na 2 części: zakup podręczników oraz zakup przyborów szkolnych. Urząd Wojewódzki przekazał Łęcznej z budżetu centralnego dotację celową w wysokości 3 472 zł. Te środki pozwoliły na objęcie programem i pomoc 44 uczniom klas I szkół podstawowych:
w Zofiówce – 2, w Ciechankach Łęczyńskich – 4, w SP nr 2 w Łęcznej – 26 i w SP nr 4 w Łęcznej – 12.

Zakup przyborów szkolnych realizowany jest za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej. 

 

www.leczna.pl (21.07.2003 r.)