Forum Inicjatyw Pozarządowych
- fotogaleria
4 VII 2003 r. - Mościska

Projekt "Być albo nie być" jest realizowany
w ramach programu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej "Obywatele i Samorząd Lokalny" i finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności