Spotkanie Klubu Środowiskowego


12 czerwca na "Mościskach" odbyło się spotkanie informacyjno-intergracyjne Klubu Środowiskowego.

Spotkanie było poświęcone realizacji projektu "Być albo nie być". Projekt ten jest częścią programu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej "Obywatele i Samorząd Lokalny". Finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach projektu, 4 lipca ma odbyć się impreza integracyjna o znacznie większym zasięgu, niż ta czwartkowa. Organizatorzy spodziewają się bowiem gości z Kwidzyna oraz z organizacji pozarządowych z całej Polski - łącznie kilkaset osób.

Klub Środowiskowy zrzesza organizacje pozarządowe z Łęcznej. Koordynatorem projektu "Być albo nie być", którego jedną z idei jest umocnienie więzi tego rodzaju organizacji z samorządem, jest Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.