3. miejsce Łęcznej
w rankingu "Najtańszy urząd"


W majowym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" został opublikowany ranking "Najtańszy urząd" - wydatki bieżące gmin i powiatów na administrację. Łęczna zajęła w nim 3. miejsce w Polsce spośród miast powiatowych o liczbie mieszkańców 20-30 tys.

Ranking gmin i powiatów wydających najmniej na bieżące funkcjonowanie administracji został opracowany według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2001. Dane obejmują wydatki bieżące poszczególnych urzędów.

Według danych z 2001 r. Łęczna pod względem wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na mieszkańca, została sklasyfikowana na 3 miejscu, z kosztem ponoszonym przez 1 mieszkańca określonym na poziomie 100,22 zł.

W porównaniu z rankingiem opublikowanym we "Wspólnocie" rok temu i dotyczącym danych z 2000 r., Łęczna znalazła się na 10. miejscu, a więc teraz awansowała o 7 pozycji.

Dane z realizacji budżetu gminy Łęczna za 2001 rok - wydatki na administrację publiczną:

 • łącznie - 2 621 437 zł w tym:

  - zadania zlecone - 149 639 zł
  - Rada Miejska - 176 387 zł
  - Urząd Miejski - 2 183 137 zł
  - pobór podatków (inkaso) - 67 471 zł
  - Narodowy Spis Powszechny - 6 524 zł
  - pozostała działalność - 38 279 zł

www.leczna.pl (9.05.2003)