Ośrodek Informacji
o Unii Europejskiej

W Urzędzie Miejskim w Łęcznej rozpoczął funkcjonowanie Ośrodek Informacji
o Unii Europejskiej dla Gminy Łęczna.

Jego pracownicy - Edyta Choma i Andrzej Czerniak, mają pomóc w uzyskaniu informacji na temat funkcjonowania struktur unijnych oraz zmian, jakie wynikną po wejściu Polski do UE.

Ośrodek znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5, pok. nr 10, tel. 752-20-13 w. 37 i zaprasza interesantów - również rolników i przedsiębiorców, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 16.00.

www.leczna.pl (4.03.2003 r.)