Z żalem informujemy, że w dniu 27 maja 2002 r. 

zmarła 

Pani Lucyna Alina Sierpińska 

Uhonorowana tytułem 

"Zasłużony obywatel dla Miasta i Gminy Łęczna"

emerytowana nauczycielka języka polskiego, 
wspaniały wychowawca kilku pokoleń mieszkańców Łęcznej, 
której oddanie i zaangażowanie w życie kulturalne naszego miasta pozostawiły trwały ślad w pamięci wielu mieszkańców.

Władze samorządowe Łęcznej 

składają Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia

 

Wspomnienie wspaniałego wychowawcy

Wśród dokonań Pani Lucyny Aliny Sierpińskiej na rzecz naszego miasta na pamięć i uznanie zasługują szczególnie działalność na rzecz budowy "Tysiąclatki" i organizacji Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej. Dla potrzeb szkół ponadpodstawowych zgromadziła wartościowy księgozbiór służący młodzieży do obecnej chwili. Rozwijała zainteresowania literackie młodzieży, prowadziła zajęcia koła polonistycznego, w ramach którego przygotowywała wspaniałe imprezy artystyczne i kulturalne dla szkoły i środowiska. Teatr Młodych, którego była twórcą i instruktorem prezentował swoje spektakle teatralne mieszkańcom Łęcznej w kinie "Goplana" pełniącym wówczas funkcję Ośrodka Kultury. 

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do teatrów Lublina, Warszawy, Krakowa organizowane przez panią Lucynę Alinę Sierpińską stanowiły dla młodzieży szkół średnich doskonałe podstawy w zakresie edukacji teatralnej i pozostawiły trwały ślad w pamięci wielu uczniów. 

Andrzej Grzesiuk
(fragment artykułu z Biuletynu 
Informacyjnego Rady Miejskiej nr 6/16)