Stefania Pawlak nie żyje

uhonorowana tytułem "Zasłużona Dla Gminy i Miasta Łęczna"

 W dniu 7.05.2002 r. w wieku 93 lat zmarła w Mielcu Pani Stefania Pawlak, osoba która 38 lat swojego życia poświęciła Łęcznej jako pedagog. 10-tego maja na cmentarzu w podmieleckim Chorzelowie Panią Stefanię pożegnali przedstawiciele łęczyńskiej oświaty oraz władz naszego miasta i powiatu.

Wspomnienie wspaniałego pedagoga i człowieka

Była nauczycielką, która przepracowała w swoim zawodzie 43 lata, z tego 38 lat w Łęcznej. Wychowała więc całe pokolenia. Przechodząc na zasłużony odpoczynek mogła powiedzieć, że właściwie wszyscy mieszkańcy tego miasteczka zaliczali się do jej uczniów. Wykształcona w dobrej pedagogicznej szkole uznawała zasadę, że jej zadaniem jest nie tylko praca dydaktyczna z młodzieżą, ale także szeroko pojęta działalność oświatowa w środowisku. Mimo swojego kalectwa odznaczała się wielką żywotnością i aktywnością społeczną. W 1985 roku w "Merkuriuszu Łęczyńskim" napisano o niej: "była duszą wszystkiego, co działo się w Łęcznej przez wszystkie lata pobytu w naszym mieście. To dzięki jej staraniom rozbudowano budynek szkoły podstawowej, była inicjatorką budowy szkoły "Tysiąclatki", organizowała życie kulturalne w mieście, skupiała wokół siebie ludzi pasjonatów i społeczników, dla których była zawsze niedościgłym wzorem. powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, którego jest nadal honorowym prezesem".

Jerzy Doroszewski (ze wstępu do wspomnień "38 lat w Łęcznej")