St. Michel na obrazach


26 września w Centrum Kultury - Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Górniczej 12 odbył się wernisaż wystawy poplenerowej St. Michel.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Grupy Inicjatyw Plastycznych
i Fotograficznych "PLAMA" http://republika.pl/gipif_plama/