Konkurs "Piękna posesja w Gminie Łęczna" rozstrzygnięty

Przy okazji tegorocznych dożynek zostały ogłoszone wyniki konkursu "Piękna posesja w Gminie Łęczna". Laureaci otrzymali nagrody pieniężne.

Wyboru najpiękniejszych posesji wiejskich, miejskich, ogródków przybalkonowych i balkonów dokonała komisja w składzie: Elżbieta Latkowska (Centrum Kultury), Helena Kępka (CK), Anna Kowal (Urząd Miejski), Bogusław Góral (Rada Miejska), Zbigniew Konopka (Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego), Leszek Zakrzewski (SM "Skarbek").

Do organizatorów wpłynęło łącznie 28 zgłoszeń. Komisja dokonała oględzin każdego z nich i wyłoniła laureatów w czterech kategoriach.

KATEGORIA: posesja wiejska (pula nagród 500 zł)

I miejsce: 
Ewa Przywara
– Podzamcze 35 (nagroda 250 zł)

II miejsce:
Jolanta Kozak
– Podzamcze 7 (150 zł)

III miejsce:
Agnieszka Witkowska
– Podzamcze 27 (100 zł)

KATEGORIA: posesja miejska (pula nagród 900 zł)

I miejsce:
Anna Kukier
– ul. Legionistów 4
Beata Zakrzewska – Kol. Trębaczów 67 (po 300 zł)

II miejsce:
Urszula Jabłoniec – ul. Wojska Polskiego 6
Rafał Misiewicz – ul. Pańska 8 (po 150 zł)

III miejsce: nie przyznano

KATEGORIA: ogródki przybalkonowe (pula nagród 450 zł)

I miejsce:
Teresa Okoń – ul. Patriotów Polskich 3/22 (200 zł)

II miejsce:
Joanna Kłodzińska – ul. Górnicza 13/3 (150 zł)

III miejsce:
Jerzy Świeca – ul. Górnicza 9/3

KATEGORIA: balkony (pula nagród 650 zł)

I miejsce:
Barbara Gąsior – ul. Staszica 8/46
Barbara Zembrowska – ul. Skarbka 4/49 (po 150 zł)

II miejsce:
Teresa Okoń – ul. Patriotów Polskich 3/22
Danuta Szafran – ul. Armii Krajowej 13/14 (po 100 zł)

III miejsce:
Stefania Czerwińska-Marczak – ul. Obrońców Pokoju 10/22
Marianna Tomczyk – ul. Obrońców Pokoju 10/23
Sławomir Sachadyń – ul. Orląt Lwowskich 4/6 (po 50 zł)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

www.leczna.pl (8.09.2003 r.)