Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych
"Plama"
odebrała Łęczyńskiego Odyńca Kultury

 

27 maja Burmistrz Teodor Kosiarski wręczył Grupie Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych "PLAMA" Łęczyńskiego Odyńca Kultury.

O przyznaniu dorocznej nagrody kulturalnej zdecydowała Kapituła konkursu, której przewodniczy Burmistrz Łęcznej i zasiadają w niej m. in. dotychczasowi zdobywcy statuetki. Zbiegło się ono z jubileuszem 20-lecia istnienia GIPiF.

"Plama" zawiązała się w 1983 r. Skupiała i skupia ludzi o różnych zawodach: lekarzy, nauczycieli, górników, urzędników... Łączy ich wspólne zamiłowanie do tworzenia, ukazywania piękna w sposób indywidualny, różnymi środkami wyrazu.

XX lat działalności Grupy to uczestnictwo w plenerach, które stworzyły możliwość integracji ich członków, wymiany doświadczeń, powiększenia dorobku artystycznego. Efektem tych wspólnych wyjazdów są zawsze wystawy poplenerowe.

Artystyczny dorobek członków "PLAMY" był prezentowany na licznych wystawach, nie tylko w Łecznej, ale również w innych miastach Polski i za granicą (Baranowicze, Hajduhadhaz, Hortobagy, Hejce, Debreczyn, Saint Michel).

Przez wiele lat przewodniczącym Grupy był Piotr Baczyński - jeden z jej założycieli. Obecnie niekwestionowanym liderem jest Maria Majka Zuzańska.

Nie sposób zapomnieć o wielu członkach "PLAMY", których los rzucił w różne rejony kraju i świata: Czesław Breś (USA), Przemysław Cieniuch (Kanada), Ryszard Miazga, Wiesław Gustaw, Danuta Mazur, Cezary Stempel, Renata Jóźwiak, Bolesława Rojek, Elżbieta Jegor-Milart, Ewa Szubzda (Włochy) oraz tragicznie zmarły Zbigniew Krystiańczuk - najlepszy akwarelista Grupy.

Obecnie Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych "PLAMA" działa w nastepującym składzie: 

 • Maria Kieres-Kramek

 • Walenty Bąblewski

 • Wojciech Tomasz Litwinek

 • Agnieszka Grudzień

 • Stanisław Skibiński

 • Aleksander Adamowicz

 • Monika Baczyńska

 • Paweł Brodzisz

 • Roman Smosarski

 • Anna Syta

 • Eugeniusz Misiewicz

 • Urszula Katarzyna Wójcik

 • Piotr Baczyński

 • Krystyna Gałat-Grzywa

 • Zbigniew Cieniuch

 • Paweł Wawer

 • Maria Majka Zuzańska

 • Beata Smosarska

 • Tomasz Raczkowski

 • Krzysztof Zuzański

 • Patrycja Biała

 • Bogumił Brodzisz

 • Leszek Boczkowski

 • Stanisław Andrzej Winiarski