"Piękna posesja w Gminie Łęczna"

Centrum Kultury w Łęcznej ogłosiło tegoroczna edycję konkursu "Piękna posesja w gminie Łęczna". Zgłoszenia są przyjmowane do końca czerwca, zaś wyniki zostana ogłoszone przed zakończeniem wakacji.

Celem konkursu jest podniesienie estetyki miasta i terenów wiejskich oraz zachęta do dbania o poprawę estetyki zabudowy.

Konkurs obejmuje 4 kategorie: najbardziej zadbaną posesję miejską, najbardziej zadbaną posesję wiejską, najbardziej urządzony i ukwiecony balkon w budynkach wielorodzinnych oraz najbardziej urządzony i ukwiecony ogródek przyblokowy.

Udział mogą wziąć właściciele i współwłaściciele oraz ich dzieci, a także osoby i zespoły uprawiające ogródki przyblokowe. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie deklaracji. Można również dołączyć barwną fotografię.
W lipcu komisja konkursowa przeprowadzi wizje lokalne, a w sierpniu przewidywane jest podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziano nagrody.

Organizatorami są: Centrum Kultury, Rada Miejska, Urząd Miejski, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. i łęczyńskie spółdzielnie mieszkaniowe. Szczegółowych informacji udziela Centrum Kultury oraz Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Górniczej 12.


WZÓR ZGŁOSZENIA

......................................
         /imię i nazwisko/

......................................
         /ulica lub sołectwo/

 

Urząd Miejski w Łęcznej
Centrum Kultury

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
"PIĘKNA POSESJA W GMINIE ŁĘCZNA"


Deklaruję swój udział w konkursie "Piękna posesja w Gminie Łęczna"

  • posesja miejska ....................................................................................................

  • posesja wiejska ....................................................................................................

  • balkon ................................................................................................................

  • ogródek przyblokowy .............................................................................................

Informuję, że ........................................... spełnia warunki określone w regulaminie.


..............................
/podpis/