"Łęczyński Odyniec Kultury" dla PLAMY

Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych "Plama" otrzyma tegoroczną nagrodę w dziedzinie kultury "Łęczyńskiego Odyńca Kultury". 

Tak rozstrzygnęła Kapituła nagrody 10 kwietnia, podczas tajnego głosowania. W kapitule zasiadają dotychczasowi zdobywcy statuetki Odyńca: Kapela Podwórkowa "Karbon", zespół redakcyjny "Merkuriusza Łęczyńskiego", kierownik Muzeum Regionalnego Ewa Leśniewska, a także: Alina Dudek – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Jerzy Tkaczyk – dyrektor Centrum Kultury, członkowie komisji kultury, sportu, turystyki i spraw młodzieży Rady Miejskiej: Stanisław Adamczyk, Bogusław Góral, Roman Kościelski, Krzysztof Mężyński, Józef Matysiak i Leszek Kubiak. Przewodniczącym kapituły jest burmistrz Teodor Kosiarski.

O "Łęczyńskiego Odyńca Kultury" ubiegał także Tomasz Gładosz ze Środowiskowego Domu Samopomocy, instruktor Teatru Prawd Dziwnych.

Oprócz statuetki Odyńca, której uroczyste wręczenie planowane jest na tegoroczne Dni Łęcznej, regulamin przewiduje przyznanie nagrody pieniężnej w wysokooci 120 proc. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2003 r.

18.04.2003, www.leczna.pl