Wieniec dożynkowy Ciechanek Krzesimowskich
wyróżniony w Gościeradowie


Wieniec dożynkowy sołectwa Ciechanki Krzesimowskie został wyróżniony przez komisję konkursową podczas dożynek wojewódzkich, które odbyły się 8 września w Gościeradowie.

"Prosimy przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za przygotowanie wieńca i udział w Dożynkach Wojewódzkich. Wyrażamy głębokie uznanie dla niestrudzonej pracy kultywującej polską tradycję ludową. Życzymy Państwu, aby radość tworzenia i przekazywania bogatego folkloru polskiego dawała wiele satysfakcji oraz zapału do dalszej działalności. Prosimy przyjąć serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym" - napisał w liście gratulacyjnym do mieszkańców Ciechanek Krzesimowskich marszałek województwa lubelskiego Edward Hunek.

Wieniec Ciechanek Krzesimowskich został wcześniej zauważony na sierpniowych dożynkach samorządowo-dekanalnych w Łęcznej, zajmując w konkursie II miejsce.